இந்தவெப் தளம் முற்றும் மாணவர்களின் தளம் 
நீங்கள் தரும் பூரண ஒத்துழைப்பு என்னை மேலும்  பல ஆக்க பூர்வமான செயலுக்கு கொண்டு செல்லும் என்பதை தெரிவிக்கிறேன்

முடிந்தால் முயற்சி செய் ..முடியாவிட்டால் பயிற்சி செய் 

உங்கள் பொருளியல் ஆசிரியர் குமாரசாமி உதயன் (யாழ்ப்பாண பல்கலைக்கழகம் பட்டதாரி )
                                         

வகுப்புக்கள் ....

Economics Hall Colombo 15    NTC  Negombo     Chilaw..

TP. 0778002376

Email. economicsuthayansir@gmail.com economicsuthayansir@hotmail.com  economicsuthayansir@ibibo.com economicsuthayansir88@yahoo.com என்ற முகவரிக்கு உங்கள் பொருளியல் வினாக்களை அனுப்பி விடை கேளுங்கள்

                                                   

 கொழும்பில் வகுப்புக்கள்

   Economics Hall   :Aluthmawatha Road Colombo.15                    TP 0778002376

   Group Class : 2013 A/L Sat &Sun       Bach (1 ) 9.15 am-10.45 am (No addmition)      

                                            Bach (2)  10.45 am - 12.15 pm  

                         2014 A/L Sat &Sun       Bach (1 ) 7.00 am-08.15 am (No addmition)

                                                  Bach (2)  08.15am - 09.15 am        

Ungal sithar...K.Uthayan master     ..Poruliyal uthayansir..Kelviyum pathilum ..

                                                                    Kavithai Parunga

  வெற்றி நிச்சயம் 

 "மாணவர்களுக்கு தினம் தோறும் சொல்ல வேண்டியது"

நாள் தோறும் நாள் தோறும் ...
எல்லா வித
த்திலும் ..
முன்னேறி முன்னேறி..
வருகின்றேன் ..நானே ..(இறைவா )

"உழைப்பவர்கள்தினம் தோறும் சொல்ல வேண்டியது"

ஒன்றிய ஒளியாய் ..என் உள்ளத்தில் நின்று

நல்லன செய்திட

                                   "மனம்" "நலம்" "வளம்"  தருவீரே

                                                                                                                                                                                         நன்றி (இறை குண ஞானி )


This free website was made using Yola.

No HTML skills required. Build your website in minutes.

Go to www.yola.com and sign up today!

Make a free website with Yola