இந்தவெப் தளம் முற்றும் மாணவர்களின் தளம் 
நீங்கள் தரும் பூரண ஒத்துழைப்பு என்னை மேலும்  பல ஆக்க பூர்வமான செயலுக்கு கொண்டு செல்லும் என்பதை தெரிவிக்கிறேன்

முடிந்தால் முயற்சி செய் ..முடியாவிட்டால் பயிற்சி செய் 

உங்கள் பொருளியல் ஆசிரியர் குமாரசாமி உதயன் (யாழ்ப்பாண பல்கலைக்கழகம் பட்டதாரி )
                                         

வகுப்புக்கள் ....

அருள் கல்வி வட்டம் - கொட்டாஞ்சேனை கொழும்பு - 12

PUC கவ்வி நிலையம் வெள்ளவத்தை  கொழும்பு - 06

TP. 0778002376

Email. economicsuthayansir@gmail.com economicsuthayansir@hotmail.com  economicsuthayansir@ibibo.com economicsuthayansir88@yahoo.com என்ற முகவரிக்கு உங்கள் பொருளியல் வினாக்களை அனுப்பி விடை கேளுங்கள்

                                                   

 கொழும்பில் வகுப்புக்கள்

               அருள் கல்வி வட்டம் - கொட்டாஞ்சேனை கொழும்பு - 12                

2019 A/L Sat &Sun     

                                                                                                              2020 A/L Sat &Sun       

PUC கவ்வி நிலையம் வெள்ளவத்தை  கொழும்பு - 06

2019 A/L Sat &Sun     

                                                                                                              2020 A/L Sat &Sun    

                 K.R Uthayan sir                                  K.R UTHAYAN sir

  வெற்றி நிச்சயம் 

 "மாணவர்களுக்கு தினம் தோறும் சொல்ல வேண்டியது"

நாள் தோறும் நாள் தோறும் ...
எல்லா வித
த்திலும் ..
முன்னேறி முன்னேறி..
வருகின்றேன் ..நானே ..(இறைவா )

"உழைப்பவர்கள்தினம் தோறும் சொல்ல வேண்டியது"

ஒன்றிய ஒளியாய் ..என் உள்ளத்தில் நின்று

நல்லன செய்திட

                                   "மனம்" "நலம்" "வளம்"  தருவீரே

                                                                                                                                                                                         நன்றி (இறை குண ஞானி )


Make a free website with Yola